Skip to main content

การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน

บุหรี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีสารที่อันตรายเป็นสารประกออบอยู่มากมาย แต่ไม่ว่าโทษของมันนั้นจะมีมากแค่ไหนทำไม่คนเราถึงยังสูบกันอยู่และดูเหมือนว่าการเลิกสูบบุหรี่นั้นดูเป็นที่ยากเย็นเสียเหลือเกิน เปอร์เซ็นของคนที่ดูดบุหรี่นั้นมีมากกว่าร้อยละ50ในกลุ่มผู้ชายและมีมากกว่าร้อยละ30ในกลุ่มผู้หญิง

บางครั้งจุดเริ่มต้นของการสูบบุหรี่นั้นมักเกิดขึ้นในช่วงอายุที่เข้าสู่ความเป็นวัยรุ่นช่วงมัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายพบคนช่วงวันนี้ที่มีการสูบบุหรี่มากกว่าร้อยละ60เลยทีเดียวเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีความอยากรู้อยากลองนั่นเองและหลังจากการลองอาจจะทำให้บางคนติดและไม่สามารถเลิกได้นั่นเองแต่ในบางคนเมื่อลองแล้วอาจจะติดและสามารถเลิกได้ในภายหลังก็มีมากเช่นกัน

ในบุหรี่นั้นจะประกอบไปด้วยสารต่างๆมากมายแต่สารที่ทำให้คนติด  บุหรี่ไฟฟ้า  นั้นน่าจะเป็นสารที่ชื่อว่านิโคติน ซึ่งสารชนิดนี้จะพบได้จากต้นไม้ที่เป็นจำพวกต้นไม้ยาสูบทั้งหลาย เพราะเมื่อนำมาสูบก็จะให้รู้สึกผ่อนคลายนั่นเอง ซึ่งเมื่อมีการนำมาเป็นส่วนประกอบของบุหรี่ทำให้ผู้ที่สูบเข้าไปนั้นรู้สึกผ่อนคลายและในบางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกอารมณ์ดีด้วย ดังนั้นเมื่อมีการสูบเข้าจึงทำให้เกิดการเสพติดได้เพราะสารเหล่านี่เอง เมื่อได้รับแล้วจะทำให้เรารู้สึกดีและผ่อนคลายเราจึงมีความต้องการอยู่เรื่อยๆและมากขึ้นนั่นเองและนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้คนเรานั้นติดบุหรี่และยากที่จะเลิก

แม้คนที่สูบนั้นจะรับรู้ถึงโทษต่างๆของบุหรี่ว่าเป็นอย่างไรแต่ทำไมเค้ายังคงเลิกสูบไม่ได้เพราะสารที่เค้ารับนั่นไงละ ทำให้เค้ายังคงโหยหาและต้องการมันนั่นเอง ซึ่งถ้าถามว่าการเลิกบุหรี่สามารถเลิกได้ไหม ต้องตอบเลยว่าสามารถเลิกได้แน่นอน เพราะก่อนที่เราจะมาสูบบุหรี่นั้นเราก็ดำเนินชีวิตตั้งตั้งแต่เกิดโดยไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้หรือ แต่สำหรับบุคคลมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและมีความละเอียดอ่อนมากๆ ทำให้ในบางครั้งผู้ที่มีความคิดว่าจะเลิกสูบบุหรี่ไม่สามารถทำได้ เพราะในคนที่ติดการสูบบุหรี่แล้วนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและความอดทนตั้งใจอย่างมาก จึงทำให้บางครั้งผู้ที่อยากจะเลิกบุหรี่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

และในปัจจุบันแม้ราคาบุหรี่จะแพงขึ้นมากจากอดีตแต่จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับไม่ลดลงเลย ยังมีผู้สูบบุหรี่จำนวนมากขึ้นและสูบบุหรี่ในจำนวนที่เยอะขึ้นด้วยนั่นเอง อาจจะเป็นเหตุผลมาจากผู้ที่สูบบุหรี่แล้วมีความคิดที่จะเลิกบุหรี่นั้นไม่สามารถอดทนต่อสิ่งเร้ารอบตัวได้ เช่นมีความเครียด หรืออยู่ในกลุ่มที่มีคนสูบบุหรี่นั่นเอง